"Enter"a basıp içeriğe geçin

Anasayfa / Son Sayı

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği MEYAD Akademi Dergisi

Cilt:3   Sayı:1   Yıl: 2022

İçindekiler

ADLİ HEMŞİRELİK DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİN BELİRTİLERİNİ TANIMALARINA ETKİSİ  
(s. 1 – 13 )
OKU İNDİR
Tülay YILMAZ BİNGÖL
Bahtışen KARTAL

 

ÖĞRETMENLERİN ALGILADIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDET İLE
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ YAŞAM KALİTE
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(s.14- 41 )
OKU İNDİR
Gülsüm ÇELİK İSKENDEROĞLU
Mehtap KARACİL

 

COVID-19’UN VÜCUT AĞIRLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ (s.42- 53) OKU İNDİR
Fatma Nur GENÇ
Avşar ASLAN
PANDEMİ SÜRECİNDE MOBBİNGİN SİBER MOBBİNGE
DÖNÜŞMESİ VE ETKİLERİ
(s.42 -53 )
OKU İNDİR
Funda DOĞAN

 

SAĞLIK HİZMETLERİNDE  YIKICI DAVRANIŞ VE MOBBİNGİN
ÖNLENMESİ: İYİ İLETİŞİM UYGULAMALARI
(s. 72- 90)
OKU İNDİR
Nurettin TEKİN

 

AİLE İÇİ ŞİDDETİN SESSİZ MAĞDURLARI: ÇOCUKLAR (s.91-103) OKU İNDİR
Derya YANIK
Çiçek EDİZ