"Enter"a basıp içeriğe geçin

Editörden

Değerli okurlar; MEYAD AKADEMi dergimizin beşinci sayısında sizlere ikisi araştırma, dördü derleme kategorisinde olmak üzere altı makale daha sunuyoruz. Bingöl ve Kartal tarafından kaleme alınan araştırma makalemizde; adli hemşirelik dersinin öğrencilerin kadına yönelik şiddetin belirtilerini tanımalarına etkisi incelenmiştir. İkinci araştırma makalemizin yazarları olan İskenderoğlu ve Karacil ise; “Öğretmenlerin Algıladıkları Psikolojik Şiddet ile Pozitif Psikolojik Sermaye ve İş Yaşam Kalite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı çalışmaları ile dergimize katkı sağlamıştır.
Bu sayımızda; Genç ve Aslan’ın Covid-19’un bireylerin vücut ağırlığına olan etkilerini değerlendirdikleri bir makalesi de yer alıyor. Pandemi sürecinde mobbingin siber mobbinge dönüşmesi ve etkilerini konu alan başka bir derleme makalede ise; Doğan, çalışma ve eğitim hayataının evden sanal iletişim araçları üzerinden gerçekleşmeye başlaması ile birlikte artan siber mobbinge dikkat çekiyor. Bilindiği gibi dergimizde mobbingle mücadele çalışmalarına da öncelik vermekteyiz. Bu bağlamda Tekin’in “Sağlık Hizmetlerinde Yıkıcı Davranış ve Mobbingin Önlenmesi: İyi İletişim Uygulamaları” başlıklı makalesi de önemli öneriler içermektedir.
Toplumun kanayan yaralarından biri olan aile içi şiddet, akademik çalışmalarda da farklı yönleriyle ele alınmaya devam ediyor. Bu sayımızın son çalışmasının yazarları olan Yanık ve Ediz, çocukların aile içi şiddet deneyimlerinden önemli ölçüde etkilendiklerine ve bu durumun etkisinin kuşaklar arasında yetişkin şiddetine katılımlarıyla yankılanabileceğine dikkat çekmektedir.
Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) olarak faaliyet alanımızla ilgili konularda akademik çalışmalarımıza her platformda devam ediyoruz. Bu kapsamda derneğimiz ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliği ile 11-12-13 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlediğimiz I. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi’ni başarı ile gerçekleştirdik. Söz konusu kongremize yurt içinden ve yurt dışından birbirinden kıymetli onlarca akademisyen, bürokrat, öğrenci ve dernek üyemiz katılım sağladı.
MEYAD Yönetimi olarak Kongre Başkanlarımız; Prof. Dr. Nermin GÜRHAN, Dr. Öğr. Üyesi Aygül KISSAL ve Dr. Öğr. Üyesi Medine KOÇ’a, Düzenleme Kurulu Üyelerimiz; Dr. Öğr. Üyesi Fatih OKAN, Dr. Dilek DURAK, Öğr. Gör. Birgül VURAL, Öğr. Gör. Ayla KORKMAZ, Araş. Gör. Burak ŞİRİN ve Araş. Gör. Sümeyye KAVİCİ PORSUK’a, Kongre Sekretaryamız; Dr. Öğr. Üyesi Tülay YILMAZ BİNGÖL, Öğr. Gör. Şeyda KAZANÇ, Öğr. Gör. Cansu YILMAZ ve Arş. Gör. Yasemin BOY’a teşekkür ederiz.
Kıymetli yazarlarımıza bizlere çalışmalarının değerlendirilmesi fırsatı verdikleri ve çalışma hayatına sundukları bilimsel katkıları için teşekkür ediyoruz. Bu makalelerin değerlendirilmesi, daha nitelikli hale gelmesi ve sizlere sunulmasında büyük özveri gösteren hakemlerimize ise ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Yeni sayılarda buluşabilmek dileğiyle…