Amaç ve Kapsam

“MEYAD AKADEMİ” dergimiz, Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneğimiz (MEYAD) tarafından yılda iki sayı yayınlanan hakemli bilimsel bir elektronik dergidir. “MEYAD AKADEMİ” sayesinde çalışma hayatında işyeri ortamlarını güvenli, huzurlu ve çağdaş standartlara kavuşturacak bilimsel temelli akılcı çözümlerin ve işgücü politikalarının üretilmesini hedeflemekteyiz.

Çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, çalışma hayatındaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Türkiye’de söz konusu alanda çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşması konusunda da katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, saygıdeğer araştırmacıları özgün çalışmalarıyla hakemli dergimize katkı yapmaya davet ediyoruz. MEYAD AKADEMİ’de yayınlanmasını istediğiniz çalışma hayatı ile ilgili her türlü makalenizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/meyadakademi adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Derginin Konu Alanları


Aile Çalışmaları

Beşeri Bilimler

Davranış Bilimleri

Eğitim
Eğitim Araştırmaları

Halkla İlişkiler

Hemşirelik

Hukuk
Kadın Araştırmaları

Kamu Yönetimi

Psikoloji
Sağlık Politikaları ve Hizmetleri

Sosyal Çalışma

Sosyoloji

İletişim

İşletme

Önerilen Konu Başlıkları

Mobbing
Şiddet
Çatışma
Taciz
Çalışma Hukuku
Çalışma Ekonomisi
Çalışma Sosyolojisi
Çalışma Hayatında İletişim
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Siyaset ve Çalışma Hayatı İlişkileri
İşçi ve İşveren İlişkileri
İstihdam ve Emek Piyasası
Siyaset ve Gelir Dağılımı İlişkisi
Sosyal Güvenlik Teorileri ve Modelleri
Çalışma Hayatı Ücret Politikaları ve Verimlilik
Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Yönetimi

Yayın İlkeleri

Öncelikle makalelerin bilimsel yeterlilik kriterlerine uygun hazırlanmış olması gerekmektedir.

Hazırlanan makalelerin konusuna göre faaliyet yürüten kurumlara ilişkin görüşlerin objektif olarak yansıtılmasına önem verilir.

Dergi “Nisan” ve “Ekim” aylarında 6 ayda bir yayımlanan yaygın süreli hakemli bir dergidir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Yazıların tüm hakları dergiye aittir.

Yayın ve Danışma Kurullarında kurumsal dağılıma dikkat edilmiştir.  Yayın kurulu farklı kurumlarda görev alan kişilerden oluşmaktadır.

Değerlendirilen makaleler için farklı kurumlardan alanına uygun hakem atanmakta, tarafsızlık ve çeşitlilik ilkelerine dikkat edilmektedir.

Dergimizde yayınlanan makalelerde kurum ve yazar çeşitliliğine özen gösterilmektedir.

Etik kurallar çerçevesinde;

  1. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  2. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
  3. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE(International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
  4. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
  5. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
  6. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.